Wat is logopedie?
Logopedie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van communicatiestoornissen. Mensen met klachten op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en slikken kunnen bij een logopedist terecht voor onderzoek, behandeling en advies.
Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht. Deze problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Logopedische stoornissen
Logopedische stoornissen kunnen voorkomen op vijf deelgebieden, namelijk taal, spraak, stem, gehoor en slikken.

Klik op onderstaande deelgebieden voor meer informatie.